หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

งาน "ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง" ที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2552 เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 โดยมี นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และมี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวสิริกาญจน์ วิทยาฤทธิพากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนางพัทธนันท์ พันธุ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมในโครงการพระราชดำริ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมเกษตรเพื่อประชาชน การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผลทางการเกษตร การสาธิต การฝึกอบรมอาชีพ และประกวดศิลปหัตถกรรม ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก การนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ร่วมนำนิทรรศการองค์ความร้ทางบัญชีร่วมเผยแพร่ในส่วนกิจกรรมของกระทรวงเกษตรกละสหกรณ์ด้วย อาทิ สารสนเทศองค์ความรู้เพื่อสถาบันเกษตรกร สารสนเทศด้านเตือนภัยและการช่วยเหลือเกษตรกร การบริหารจัดการด้านต้นทุนอาชีพผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในส่วนของนิทรรศการพืชพลังงานทดแทนและการพัฒนาอาชีพภาคใต้ นอกจากนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังจัดวิทยากรให้ความรู้ด้านบัญชีในเวทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
t20091211151942_26050.jpg
t20091211151942_26051.jpg
t20091211151940_26053.jpg
t20091211151940_26054.jpg
t20091211151938_26056.jpg
t20091211151938_26057.jpg
t20091211151936_26059.jpg
t20091211151936_26060.jpg
t20091211151933_26062.jpg
t20091211151934_26063.jpg
t20091211151932_26065.jpg
t20091211151932_26066.jpg
t20091211151930_26068.jpg
t20091211151930_26069.jpg
t20091211151928_26071.jpg
t20091211151928_26072.jpg
t20091211151927_26074.jpg
t20091211151926_26075.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888