หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อยุธยา แนะแนวทางการปรับเปลี่ยน 7 มิติ สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยาเดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Visit Day ให้กับคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสมาชิกสหกรณ์ และคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านในเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรบางบาล จำกัด เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน 7 มิติ ได้แก่ มิติการสร้างมาตรฐานการทำบัญชีสถาบัน มิติการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ มิติการสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ มิติการสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก มิติสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มิติการสร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่ (นักเรียนนักศึกษา) และมิติการสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 124 คน
t20091211133404_26019.jpg
t20091211133404_26020.jpg
t20091211133402_26022.jpg
t20091211133401_26023.jpg
t20091211133400_26025.jpg
t20091211133359_26026.jpg
t20091211133358_26028.jpg
t20091211133357_26029.jpg
t20091211133356_26031.jpg
t20091211133356_26032.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888