หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กรุงเทพมหานคร จัด Mobile Visit Day สร้างความร่วมมือสหกรณ์และเครือข่าย
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร นำโดย นางสาวสุกิจจา ประภาศิริสุลี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552 - 2553 โดยนำทีมเจ้าหน้าที่เยือนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรฯ พร้อมทั้งร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ และสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการในสถาบันเกษตรกรให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ให้กับสมาชิกและสถาบันเกษตรกร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ภายใต้สหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด กรุงเทพมหานคร
t20091211090050_25988.jpg
t20091211090049_25989.jpg
t20091211090048_25991.jpg
t20091211090048_25992.jpg
t20091211090046_25994.jpg
t20091211090045_25995.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888