หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ร่วมมือ ม.หอการค้าไทย ประเมินนโยบายรัฐ นำพาความยั่งยืนสู่ภาคการเกษตรไทย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมมือกับ "ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ" มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ธุรกิจ มหาวิทยาหอการค้าไทยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความ สำคัญกับภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ดำรงชีวิตอยู่ในภาคการเกษตรและมีความจำเป็นในการพึ่งพาสินค้าเกษตร ซึ่งหาก สินค้าเกษตรมีสถานะของการปรับตัวดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจ ของประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนไปได้ ทั้งนี้จะร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการติดตามและประเมินนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็น นโยบายไทยเข้มแข็ง นโยบายประกันรายได้เกษตรกร และนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในรอบ 1 ปีข้างหน้าว่าจะประสบผลสำเร็จ และทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือไม่ "...กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีความมุ่งมั่นและประสงค์จะจับมือกับหอการค้า ไทย เพือประเมินนโยบายหลักๆ เช่น ไทยเข้มแข็ง ประกันรายได้ และหนี้สิน ว่าจะมีผลกระทบกับกระบวนการสหกรณ์อย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุด เราสามารถ ส่งสัญญาณให้กระบวนการสหกรณ์เฝ้าระวังเศรษฐกิจทางการเงินของตัวเอง พูดง่ายๆ คือ ลดความเสี่ยง..." นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งร่วมแถลงข่าว ได้กล่าวทิ้งท้ายภารกิจความร่วมมือดังกล่าว
t20091127162116_25616.jpg
t20091127162119_25617.jpg
t20091127162123_25619.jpg
t20091127162125_25620.jpg
t20091127162128_25622.jpg
t20091127162130_25623.jpg
t20091127162133_25625.jpg
t20091127162136_25626.jpg
t20091127162139_25628.jpg
t20091127162141_25629.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888