หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน...สอนบัญชี สร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่การออมให้กับเยาวชน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง จัดอบรมความรู้การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนภายใต้โครงการชื่อ "มือใหม่ หัดขาย สร้างรายได้ ด้วยบัญชี" เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะในการประกอบอาชีพร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
t20091123163323_25399.jpg
t20091123163322_25400.jpg
t20091123163320_25402.jpg
t20091123163321_25403.jpg
t20091123163319_25405.jpg
t20091123163318_25406.jpg
t20091123163316_25408.jpg
t20091123163317_25409.jpg
t20091123163315_25411.jpg
t20091123163313_25412.jpg
t20091123163312_25414.jpg
t20091123163311_25415.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888