หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตการเกษตรตามพระราชดำริฯ ซึ่งโรงเรียนนายร้อยฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินงาน อาทิ การทำนา การปลูกพืชสวนครัว การเพาะเห็ดฟาง การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกและแปรรูปสมุนไพร โอกาสนี้ ทรงเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต และได้พระราชทานรวงข้าวให้กับหน่วยงานต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ในการนี้ นายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก และข้าราชการในสังกัดฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ
t20091123150032_25368.jpg
t20091123150033_25369.jpg
t20091123150031_25371.jpg
t20091123150031_25372.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888