หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี นำโดยนางรัตนา เหตุคุณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี จัดสัมมนาและศึกษาดูงานสหกรณ์ต้นแบบ ในโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีปี 2552-2553 เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกของสถาบันเกษตรกร รวมถึงบุคลากรของสำนักงานฯ มีองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี โดยการนำ 7 มิติการปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงกิจกรรมแต่ละมิติ เป็นกลไกขับเคลื่อนสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี 25 สหกรณ์ รวม 175 คน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ณ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
t20091123144729_25337.jpg
t20091123144729_25338.jpg
t20091123144726_25340.jpg
t20091123144726_25341.jpg
t20091123144725_25343.jpg
t20091123144724_25344.jpg
t20091123144723_25346.jpg
t20091123144722_25347.jpg
t20091123144704_25349.jpg
t20091123144703_25350.jpg
t20091123144720_25352.jpg
t20091123144719_25353.jpg
t20091123144718_25355.jpg
t20091123144717_25356.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888