หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สกก.บ้านไร่ ขานรับนำร่องใช้กลไกการบัญชีพลิกฟื้นธุรกิจฯพร้อมจูงมือเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี โดยล่าสุด สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ที่สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ จำกัด จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวถึงโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรฯ ว่า ปัญหาสำคัญที่พบค่อนข้างมากในสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นปัญหาในเรื่องของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารการเงินการบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริหารสหกรณ์จำเป็นต้องเข้าไปดูแลอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา และความโปร่งใสแก่สมาชิกสหกรณ์ อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเกษตรกรสมาชิกรายบุคคล โดยใช้บัญชีต้นทุนอาชีพเป็นเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ โดยเชื่อมั่นว่าหากเกษตรกรรู้รายรับ รู้รายจ่าย และมีการเรียนรู้การจัดการบนเศรษฐกิจการเงินของตนเองผ่านข้อมูลทางบัญชี จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ สร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการสหกรณ์อย่างยั่งยืนได้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ 7 มิติการปรับเปลี่ยนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างโรงเรียนต้นแบบโครงงานภูมิปัญญาทางบัญชี พร้อมทั้งมอบทุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การเสวนาโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพเครือข่ายของสหกรณ์ โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 200 คน "...ปัญหาที่พบและต้องรีบแก้ไขอีกส่วนหนึ่งคือ เรื่องของหนี้ NPL ถ้าไม่เอาน้ำดีไปเติมเต็มให้เขามีเงินกลับมาสู่สหกรณ์ได้ (NPL) ก็จะเป็นทรัพย์สินที่แก้ปัญหาไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวในอนาคต... ถ้าเราทำอย่างนี้...จะเกิดอนิสงค์ต่อสมาชิกที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ แล้วก็จะทำให้การจัดการของสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับ ความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์ก็จะตามมา..." นายอนันต์ กล่าวปิดท้าย
t20091123092133_25275.jpg
t20091123092132_25276.jpg
t20091123092131_25278.jpg
t20091123092131_25279.jpg
t20091123092128_25281.jpg
t20091123092128_25282.jpg
t20091123092126_25284.jpg
t20091123092126_25285.jpg
t20091123092124_25287.jpg
t20091123092124_25288.jpg
t20091123092123_25290.jpg
t20091123092122_25291.jpg
t20091123092120_25293.jpg
t20091123092119_25294.jpg
t20091123092117_25296.jpg
t20091123092116_25297.jpg
t20091123092115_25299.jpg
t20091123092115_25300.jpg
t20091123092113_25302.jpg
t20091123092112_25303.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888