หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อำนาจเจริญ มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดโครงการขับเคลื่อนระดับสหกรณ์ Mobile Visit Day ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และนำไปสู่พึ่งพาตนเองได้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ สหกรณ์การเกษตรพนา จำกัด อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานปี 2553 และลงนามเข้าร่วมโครงการ "พลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี"โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของสหกรณ์ ซึ่งมีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 สหกรณ์ คือ 1 สหกรณ์ต้นแบบ และ 8 สหกรณ์เครือข่าย ทั้งนี้ นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นางอาภรณ์ ยอดธรรม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญให้การต้อนรับ
t20091119153816_25182.jpg
t20091119153815_25183.jpg
t20091119153814_25185.jpg
t20091119153813_25186.jpg
t20091119153812_25188.jpg
t20091119153811_25189.jpg
t20091119153809_25191.jpg
t20091119153810_25192.jpg
t20091119153808_25194.jpg
t20091119153807_25195.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888