หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต อบรมครูบัญชีอาสา...สร้างวิทยากรสอนแนะบัญชีต้นทุน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดอบรมครูบัญชีอาสาพร้อมกัน 3 อำเภอ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว จัดเพื่อให้ครูบัญชีอาสาทั้งสามอำเภอ คือ อำเภอกะทู้อำเภอถลาง และอำเภอเมือง สามารถเป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยในการสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนแก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 ในการนี้ นางสาวถนอมจิตต์ ท้าวแดนคำหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
t20091119152808_25120.jpg
t20091119152807_25121.jpg
t20091119152805_25123.jpg
t20091119152804_25124.jpg
t20091119152803_25126.jpg
t20091119152802_25127.jpg
t20091119152801_25129.jpg
t20091119152800_25130.jpg
t20091119152759_25132.jpg
t20091119152757_25133.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888