หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ แนะแนวทางการบริหารการเงิน-บัญชีสอดรับ 7 มิติการปรับเปลี่ยน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีปี 2552-2553 "Mobile Visit Day" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้บริหารหรือตัวแทนของสถาบันศึกษา คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี สหกรณ์อำเภอบางบ่อ จำนวน 31 คน ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ร่วมเสวนาโครงการฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานด้านการเงินการบัญชี โดยมุ่งสร้างสรรค์ชุมชนด้วยมิติการปรับเปลี่ยน 7 มิติ ได้แก่ มิติการสร้างมาตรฐานการทำบัญชีสถาบัน มิติการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ มิติการสร้างความร่วมมือผู้ตรวจสอบกิจการ มิติการสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีสมาชิก มิติสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มิติการสร้างความสนใจเกษตรกรรุ่นใหม่ (นักเรียนนักศึกษา) และมิติการสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โดยมีนายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ผู้สอบบัญชี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมในการเสวนาดังกล่าว
t20091119151818_25089.jpg
t20091119151817_25090.jpg
t20091119151813_25092.jpg
t20091119151812_25093.jpg
t20091119151808_25095.jpg
t20091119151808_25096.jpg
t20091119151800_25098.jpg
t20091119151759_25099.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888