หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เดินหน้าพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกร ใน 10 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จัดงาน "Network Meeting Day : ร้อยเครือข่าย...ร้อยต้นทุน...ร้อยผลิตภัณฑ์" ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรผ่านกลไกการบัญชี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 โดยมี 210 สหกรณ์ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ "...สหกรณ์บางแห่งมีความพร้อมในเรื่องของการผลิต แต่มีปัญหาในเรื่องปัจจัยคือ เรื่องปุ๋ย ในขณะเดียวกัน สหกรณ์บางแห่งก็สามารถผลิตปุ๋ยได้ และสามารถจะจำหน่ายให้สหกรณ์เครือข่ายในราคาที่ถูกได้ ถ้าเราพึ่งพากัน เจรจาธุรกิจซึ่งกันและกัน ใช้กระบวนการที่ต่อยอดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..." นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้เปิดเผยถึงที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นเรื่องของเครือข่าย หากมีการพึ่งพาในการดำเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์ จะเป็นการช่วยพัฒนาสหกรณ์อีกทางหนึ่ง และถือเป็นการน้อมนำแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการพลิกฟื้นการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ด้วยกลไกการบัญชี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกอย่างแท้จริง ในการนี้ นายอนันต์ ได้แสดงความห่วงใยภาคสหกรณ์ใน 10 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างในเรื่องของระบบควบคุมภายใน และหนี้ NPL ซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานและผู้จัดการสหกรณ์จะต้องดูแลอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อถือแก่สมาชิก อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ คือ พนักงานบัญชีและระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีความยั่งยืน และพัฒนาต่อไปได้ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมที่จะเข้ามาดูแลและพัฒนาองค์ความรู้ให้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการสหกรณ์ ภายในงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการจัดทำโครงงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมงานกว่า 600 คน
t20091119102327_25057.jpg
t20091119102326_25058.jpg
t20091119102329_25060.jpg
t20091119102329_25061.jpg
t20091119102323_25063.jpg
t20091119102321_25064.jpg
t20091119102324_25066.jpg
t20091119102322_25067.jpg
t20091119102421_25069.jpg
t20091119102420_25070.jpg
t20091119102419_25072.jpg
t20091119102418_25073.jpg
t20091119102417_25075.jpg
t20091119102416_25076.jpg
t20091119102415_25078.jpg
t20091119102414_25079.jpg
t20091119102413_25081.jpg
t20091119102412_25082.jpg
t20091119102411_25084.jpg
t20091119102410_25085.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888