หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สกก.วิเศษชัยชาญ จำกัด ขานรับพลิกฟื้นธุรกิจผ่านกลไกการบัญชี พร้อมจูงมือเครือข่ายเข้าถึง 4 โอกาสปรับเปลี่ยน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เร่งพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี สร้างความร่วมมือสหกรณ์เครือข่ายให้พร้อมเข้าถึงโอกาสทางองค์ความรู้ โอกาสการรวมกลุ่ม โอกาสทุนดำเนินงาน และโอกาสเข้าถึงระบบตลาด โดยล่าสุด นำร่องที่สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังว่า ปัจจุบันแม้เศรษฐกิจทั่วโลกจะเริ่มส่งสัญญาณในทางบวก ซึ่งหลายฝ่ายต่างออกมาวิเคราะห์ว่าในปี 2553 จะดีขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังธุรกิจของสหกรณ์ไม่ให้เกิดความเสี่ยงและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะด้านระบบการควบคุมภายใน การบริหารการเงินการบัญชี ที่ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปลูกฝังวินัยทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์และเครือข่าย สำหรับในภาคการเกษตรซึ่งมีระบบที่ซับซ้อนตามภาวะเศรษฐกิจ มีการพัฒนาโครงสร้างการผลิต การตลาด และการแปรรูป รวมถึงการเชื่อมโยงโอกาสทางองค์ความรู้ การใช้ทรัพยากร และทุนดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นสถาบัน จำเป็นต้องพัฒนาให้ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ซึ่งกลไกการบัญชีเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ล่าสุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำร่องพลิกฟื้นธุรกิจสำหรับสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย โดยสร้างความร่วมมือด้านมาตรฐานการบัญชีเพื่อเริ่มจัดการโครงการอย่างมีมาตรฐานภายใต้กลไกการบัญชี 7 มิติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้าน และสหกรณ์ การจำหน่ายและแสดงสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการภูมิปัญญาทางบัญชี" ระหว่างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง และโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเขียนโครงงาน 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถม 5 แห่ง และระดับมัธยม 8 แห่ง พร้อมทั้งพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเขียนโครงงานดังกล่าว โรงเรียนละ 10,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเรื่องโครงการพลิกฟื้นธูรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นางยุวดี เสือพันธุ์เจริญ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด นายธวัช ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง นายอนุรุทธ ด้วงทอง เยาวชนนักเรียน และนางพรวิภา สุ่มทา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จำกัด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ผู้นำและผู้ตรวจสอบกิจกรรมสหกรณ์เครือข่าย รวมทั้งคณาจารย์ และเยาวชนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน จำนวน 320 คน "...การจัดการภาคสหกรณ์จะต้องดูแลใน 3 เรื่องหลัก ๆ เรื่องแรกคือความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก เรื่องที่ 2คือ การบริหารความเสี่ยงทางด้านเครดิต ทั้งในเรื่องของการกู้ยืมทุนร่วมกัน การจัดหาปัจจัยพึ่งพากัน การทำตลาดในลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อกัน ล้วนยืนอยู่บนเครดิตทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการดูแลเครดิตตัวเองเพื่อไม่ได้เกิดความเสี่ยง การเก็บทุนสำรองไว้ การจัดการในเรื่องขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรวดเร็วมากขึ้น และสุดท้ายคือการบริหารทางด้านการตลาด ในเชิงการตลาดของสหกรณ์ภาคการเกษตรคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าซึ่งเป็นของสมาชิก สหกรณ์นอกภาคการเกษตรคือเรื่องของการสร้างโอกาสเพื่อทำให้มีผลตอบแทนกลับสู่สมาชิกมีอัตราที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นภาพรวมหลัก ๆ ถึงแม้เศรษฐกิจจะดี แต่ว่าภาคสหกรณ์เอง ก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในเรื่องของทุน เรื่องของเครดิต และเรื่องของการตลาด" นายอนันต์ กล่าว
t20091119095723_25026.jpg
t20091119095722_25027.jpg
t20091119095721_25029.jpg
t20091119095721_25030.jpg
t20091119095719_25032.jpg
t20091119095719_25033.jpg
t20091119095717_25035.jpg
t20091119095717_25036.jpg
t20091119095715_25038.jpg
t20091119095715_25039.jpg
t20091119095712_25041.jpg
t20091119095712_25042.jpg
t20091119095709_25044.jpg
t20091119095708_25045.jpg
t20091119095707_25047.jpg
t20091119095706_25048.jpg
t20091119095705_25050.jpg
t20091119095705_25051.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888