หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สกก.เมืองขอนแก่น จำกัด เยี่ยมชม CAD HUB ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ไทย
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำคณะกรรมการ ผู้จัดการ พนักงานและสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด เข้าเยี่ยมชม CAD LOBBY ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น พร้อมแนะนำข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้บริการใน CAD LOBBY แห่งนี้ ด้วยจอแสดงผลข้อมูลแบบสัมผัส ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ โดยเฉพาะเมนู CAD HUB ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ไทย ที่ให้บริการข้อมูลภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์เพื่อการตัดสินใจ การให้บริการสืบค้นข้อมูลใน CAD LOBBY ดังกล่าว เป็นการเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางในระบบ Real-Time ที่ทันสมัย รวดเร็ว นอกจากเมนู CAD HUB แล้ว ยังสามารถเรียกดูบริการเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้เมนู Tools ข้อมูลเชิงแผนที่ภายใต้เมนู CAD Everywhere การสืบค้นหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภายใต้เมนู E-Library ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ภายใต้เมนู E-Info ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่น่าสนใจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้อย่างง่ายดาย
t20091118160301_24995.jpg
t20091118160301_24996.jpg
t20091118160300_24998.jpg
t20091118160259_24999.jpg
t20091118160258_25001.jpg
t20091118160257_25002.jpg
t20091118160256_25004.jpg
t20091118160255_25005.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888