หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เพิ่มศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงลึก ให้กับผู้ปฏิบัติงานภาคเอกชน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึกในการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์" ให้กับผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 14-15 และ 21-22 พฤศจิกายน 2552 การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมินผลระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเกิดทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จำนวน 25 คน
t20091116154227_24964.jpg
t20091116154227_24965.jpg
t20091116154225_24967.jpg
t20091116154225_24968.jpg
t20091116154223_24970.jpg
t20091116154223_24971.jpg
t20091116154221_24973.jpg
t20091116154220_24974.jpg
t20091116154219_24976.jpg
t20091116154219_24977.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888