หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2552 โดยมีนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำข้าราชการ ส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมในพิธีผู้ร่วมงานจำนวน 1,200 คน ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโดยนายวิจักร อากัปกริยา รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร นายธีระ วงศ์สมุทร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มกิจการฝนหลวงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมิติเห็นชอบในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยในปี 2552 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2552 โดยเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าชมงาน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ บริเวณโถงทางเข้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แบ่งออกเป็นแต่ละโซน โซน A -โซน F ตามหัวข้อดังนี้ "จากสายพระเนตร สู่ที่มาแห่งพระราชดำริฝนหลวง" , "พระเมตตาดังฟ้าเทียมวสันต์", "พระเมตตาล้นเกล้า", "ภาพเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์", "พระราชกรณียกิจ"และ "พระเกียรติขจรไกล"
t20091116105833_24871.jpg
t20091116105832_24872.jpg
t20091116105828_24874.jpg
t20091116105827_24875.jpg
t20091116105826_24877.jpg
t20091116105825_24878.jpg
t20091116105824_24880.jpg
t20091116105823_24881.jpg
t20091116105822_24883.jpg
t20091116105821_24884.jpg
t20091116105820_24886.jpg
t20091116105820_24887.jpg
t20091116105819_24889.jpg
t20091116105818_24890.jpg
t20091116105817_24892.jpg
t20091116105817_24893.jpg
t20091116105814_24895.jpg
t20091116105814_24896.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888