หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่ สตท.2 ระดมสมอง...หารือแนวทางการดำเนินงานชมรมฯ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งประกอบไปด้วย นายชัยชนะ ศรีภักดี ประธานกรรมการ และสมาชิกเครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการทั้ง 9 จังหวัด ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของชมรมผู้ตรวจสอบกิจการตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ โดยมี นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานแก่เครือข่ายชมรมผู้ตรวจสอบกิจการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
t20090928112544_22956.jpg
t20090928112543_22957.jpg
t20090928112542_22959.jpg
t20090928112541_22960.jpg
t20090928112538_22962.jpg
t20090928112539_22963.jpg
t20090928112535_22965.jpg
t20090928112535_22966.jpg
t20090928112533_22968.jpg
t20090928112532_22969.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888