หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้เชี่ยวชาญร่วมคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรต้นแบบ DEA
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม โครงการพัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรด้วยแบบจำลอง Data Envelopment Analysis (DEA) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ หัวหน้าโครงการ DEA เป็นประธานเปิดการประชุมโดยมี รศ.ดร.สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการ คณะทำงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สหกรณ์การเกษตรชุมพวง จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ภาคการเกษตรต้นแบบที่มีความเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลของสหกรณ์ต้นแบบมาประเมินประสิทธิภาพด้วยแบบจำลอง DEA ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20090924142657_22925.jpg
t20090924142658_22926.jpg
t20090924142655_22928.jpg
t20090924142655_22929.jpg
t20090924142652_22931.jpg
t20090924142653_22932.jpg
t20090924142635_22934.jpg
t20090924142634_22935.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888