หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ก้าวต่อไปของเครื่องมือทางการเงิน SEVA สู่สหกรณ์นอกภาคเกษตร
เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และวัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคม (SEVA) ของสหกรณ์นอกภาคเกษตร (สหกรณ์ร้านค้า) ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี นายกอบชัย ฉิมกุล ที่ปรึกษาโครงการ ฯให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยดร.ประพันธ์ วงศ์บางโพ นายชูชาติ เมสันธสุวรรณ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ พร้อมด้วย คณะทำงานประจำโครงการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำแนวคิด SEVA ไปประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ร้านค้าซึ่งเป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตรให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษบกิจและสังคม (Social and EconomicValue Added: SEVA หรือ เรียกว่า ซีวา เป็นการนำแนวคิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value Added: EVA ซึ่งพัฒนาโดย Stern Stewart & Co.) และปรับมุมมองทางสัมคมของสหกรณ์เข้าไป เพื่อให้ SEVA เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารสหกรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งในระยะเริ่มต้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้นำ SEVA ใช้กับสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นลำดับแรก โดย SEVA ได้ถูกออกแบบและพัฒนาเป็นระบบงานที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Online และ ระบบ offline
t20090924124929_22894.jpg
t20090924124928_22895.jpg
t20090924124926_22897.jpg
t20090924124925_22898.jpg
t20090924124923_22900.jpg
t20090924124923_22901.jpg
t20090924124920_22903.jpg
t20090924124918_22904.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888