หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อธิบดีกรมตรวจฯ ร่วมเปิด "โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ 2552"
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2552" โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน สหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหนึ่งสหกรณ์ หนึ่งโรงปุ๋ยอินทรีย์ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ รวม 600 คน ได้รับทราบแนวทางการ ดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การบริหารจัดการ ธุรกิจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการเลือกใช้ปุ๋ยที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ยังได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อบริการให้กับสมาชิก ณ สหกรณ์การเกษตรคงสามัคคีจำกัด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ด้วย
t20090907180455_21715.jpg
t20090907180454_21716.jpg
t20090907180452_21718.jpg
t20090907180452_21719.jpg
t20090907180450_21721.jpg
t20090907180449_21722.jpg
t20090907180448_21724.jpg
t20090907180447_21725.jpg
t20090907180446_21727.jpg
t20090907180445_21728.jpg
t20090907180444_21730.jpg
t20090907180443_21731.jpg
t20090907180442_21733.jpg
t20090907180441_21734.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888