หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ประเมิน SEVA 2009 เข้าชิงรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2552
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ดร. อรุณลักษณ์ วิทยวินิจ ผู้ตรวจประเมินโครงการรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) เข้าประเมินเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมสำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตร หรือ SEVA 2009 เพื่อชิงรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2552 เป็นรอบแรก โดยมี นายประสพสิน แม้นทิม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ร่วมให้รายละเอียดประกอบการประเมิน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 4 ชั้น 3
t20090903144705_21653.jpg
t20090903144704_21654.jpg
t20090903144702_21656.jpg
t20090903144659_21657.jpg
t20090903144656_21659.jpg
t20090903144657_21660.jpg
t20090903144654_21662.jpg
t20090903144652_21663.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888