หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตาก จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบัญชี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้จัด ให้มีพิธีเปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ร่วมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อขยายการเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนแก่ชุมชนและนักเรียน ในโรงเรียน การจัดสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2552 ทั้งนี้ได้นำผู้เข้าสัมมนาไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราช- ประสงค์หุบกระพง พระราชวังนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพื่อจะได้นำแนวทาง หรือวิธีการมาปรับใช้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีเข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ จำนวน 34 คน
t20090825174634_20882.jpg
t20090825174633_20883.jpg
t20090825174632_20885.jpg
t20090825174631_20886.jpg
t20090825174629_20888.jpg
t20090825174628_20889.jpg
t20090825174627_20891.jpg
t20090825174626_20892.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888