หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครราชสีมาจัดอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี แก่เกษตรกรไทย หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี ประจำปี 2552" สำหรับครูบัญชีเกษตรกรอาสา ในเขตพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา โดยมี นางสาวเอื้อจิตต์ เอกสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ และ นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยเครือข่ายครูบัญชี เกษตรกรอาสาแก่ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 411 คน ณ อาคารสัมมนา โรงแรมวีวันโคราช จังหวัดนครราชสีมา การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและความ ภาคภูมิใจในการทำหน้าที่อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี รวมทั้งเพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเทคนิคการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ เพื่อจะนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงาน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานระหว่างอาสาสมัครฯ ด้วยกัน
t20090825152826_20820.jpg
t20090825152826_20821.jpg
t20090825152824_20823.jpg
t20090825152823_20824.jpg
t20090825152822_20826.jpg
t20090825152821_20827.jpg
t20090825152810_20829.jpg
t20090825152810_20830.jpg
t20090825152808_20832.jpg
t20090825152807_20833.jpg
t20090825152806_20835.jpg
t20090825152805_20836.jpg
t20090825152804_20838.jpg
t20090825152803_20839.jpg
t20090825152801_20841.jpg
t20090825152801_20842.jpg
t20090825152759_20844.jpg
t20090825152758_20845.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888