หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเยี่ยมและ ติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” โดยมี นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทูลเกล้า ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ บ้านเกาะแก้ว หมู่ 10 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 การนี้ นายมนัส ยลพัธน์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
t20090825095322_20758.jpg
t20090825095321_20759.jpg
t20090825095319_20761.jpg
t20090825095318_20762.jpg
t20090825095316_20764.jpg
t20090825095315_20765.jpg
t20090825095310_20767.jpg
t20090825095309_20768.jpg
t20090825095307_20770.jpg
t20090825095307_20771.jpg
t20090825095304_20773.jpg
t20090825095304_20774.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888