หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี เผยแพร่ความรู้บัญชีครัวเรือนในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2552 โดยสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมทั้งให้บริการความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองขนาน ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
t20090824152130_20727.jpg
t20090824152130_20728.jpg
t20090824152128_20730.jpg
t20090824152128_20731.jpg
t20090824152126_20733.jpg
t20090824152125_20734.jpg
t20090824152124_20736.jpg
t20090824152123_20737.jpg
t20090824152122_20739.jpg
t20090824152121_20740.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888