หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ชลบุรี ให้บริการความรู้เกี่ยวกับบัญชี...
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางสาววรนุช ชัยกิตติภรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี ในงานคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้ให้บริการสอนแนะความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร นักเรียน และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชีทำให้รู้จักตนเอง และรู้จักนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล อันจะนำไปสู่การออมและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
t20090820143738_20411.jpg
t20090820143737_20412.jpg
t20090820143735_20414.jpg
t20090820143734_20415.jpg
t20090820143732_20417.jpg
t20090820143732_20418.jpg
t20090820143730_20420.jpg
t20090820143729_20421.jpg
t20090820143727_20423.jpg
t20090820143727_20424.jpg
t20090820143725_20426.jpg
t20090820143724_20427.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888