หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การที่ดี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามโครงการส่งเสริม การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษา (ทริส) เป็นวิทยากร มีข้าราชการจากส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้ง รวบรวบเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจง จำนวน 30 คน
t20090820141509_20349.jpg
t20090820141508_20350.jpg
t20090820141506_20352.jpg
t20090820141505_20353.jpg
t20090820141503_20355.jpg
t20090820141502_20356.jpg
t20090820141500_20358.jpg
t20090820141459_20359.jpg
t20090820141457_20361.jpg
t20090820141456_20362.jpg
t20090820141454_20364.jpg
t20090820141453_20365.jpg
t20090820141451_20367.jpg
t20090820141448_20368.jpg
t20090820141447_20370.jpg
t20090820141445_20371.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888