หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช นำโดย นางสาวสุนันท์ มีวรรณ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช จัดประชุมการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีและพนักงานราชการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้าง ทัศนคติอันดีระหว่างหน่วยงานกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรซึ่งจะช่วยทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ สามารถพัฒนา ให้กระบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความเจริญก้าวหน้า และเพื่อให้ทราบ ถึงบทบาท ภารกิจและงานโครงการต่างๆของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์และทราบ ถึงแนวทางในการดำเนินการของสถาบันเกษตรกรเพื่อให้ การตรวจสอบบัญชี ประจำปีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือเตือนภัย ทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (CFSAW:SS) และโปรแกรมระบบต่าง ๆ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 266 คน โดยมี นางสาววรรณา โชติโยธิน ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนา ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552
t20090813144010_20036.jpg
t20090813144010_20037.jpg
t20090813144008_20039.jpg
t20090813144007_20040.jpg
t20090813144005_20042.jpg
t20090813144005_20043.jpg
t20090813144003_20045.jpg
t20090813144002_20046.jpg
t20090813143959_20048.jpg
t20090813143958_20049.jpg
t20090813143958_20051.jpg
t20090813143957_20052.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888