หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด เข้าร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชีฯ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ณ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง “พลิกฟื้นธุรกิจ สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี” ปี 2552-2553 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อสังเกตและเสนอแนะในการบริหารงานแก่คณะกรรมการสหกรณ์ฯ โดยมีประธาน กรรมการ ผู้จัดการและสมาชิกสหกรณ์ สมาชิกเครือข่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีให้การต้อนรับ
t20090811122938_19943.jpg
t20090811122937_19944.jpg
t20090811122936_19946.jpg
t20090811122935_19947.jpg
t20090811122933_19949.jpg
t20090811122933_19950.jpg
t20090811122930_19952.jpg
t20090811122931_19953.jpg
t20090811122928_19955.jpg
t20090811122927_19956.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888