หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการนำหลักธรรมมาใช้ ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนา จิตใจและเสริมสร้างศีลธรรม ตลอดจนความสามัคคีให้กับบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก พระครูปลัดบัณฑิต อินธ เมธี วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติธรรม และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552
t20090810174833_19881.jpg
t20090810174832_19882.jpg
t20090810174830_19884.jpg
t20090810174830_19885.jpg
t20090810174828_19887.jpg
t20090810174828_19888.jpg
t20090810174826_19890.jpg
t20090810174826_19891.jpg
t20090810174824_19893.jpg
t20090810174823_19894.jpg
t20090810174822_19896.jpg
t20090810174821_19897.jpg
t20090810174819_19899.jpg
t20090810174819_19900.jpg
t20090810174817_19902.jpg
t20090810174817_19903.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888