หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นายกรัฐมนตรีฯ เยือนสหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด ที่จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตร 5 จังหวัดภาคใต้ และโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ซึ่งเป็นกลไก ในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ในโอกาสเดินทางเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ การเกษตรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ ตัวแทนจากสหกรณ์ภายใต้โครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบัน เกษตรกรฯ ได้แก่ ผู้แทนเครือข่ายสหกรณ์อิสลาม ประธานกรรมการสหกรณ์ การเกษตรบางกล่ำ จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางดอนขี้เหล็ก จำกัด ได้นำเสนอรายงานและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกันด้วย
t20090804170732_19508.jpg
t20090804170732_19509.jpg
t20090804170732_19511.jpg
t20090804170727_19512.jpg
t20090804170726_19514.jpg
t20090804170725_19515.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888