หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บุรีรัมย์ รณรงค์ทำบัญชี สร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ จัดนิทรรศการ "คลินิกบัญชี" ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรม- โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนที่ร่วมงาน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีในการวางแผน การใช้จ่ายเงินและวางแผนการประกอบอาชีพได้ โดยมีนายมงคล สุระสัจจะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อำเเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
t20090803172209_19360.jpg
t20090803172209_19361.jpg
t20090803172207_19363.jpg
t20090803172206_19364.jpg
t20090803172204_19366.jpg
t20090803172203_19367.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888