หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ตรวจบัญชีสหกรณ์ระดมสมองจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ปี 2553
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง แผนปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ “เส้นทางการทำงาน ปี 2553” (Cad-ROAD MAP) ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา การสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบนโยบายและแนวทางในการจัดทำ แผนปฏิบัติงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานตาม ภารกิจและเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปีงบประมาณ 2553 ตลอดจน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สามารถจัดทำแผนปฏิบัติงาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯได้อย่างครบถ้วน ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ ภายใน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มต่างๆในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืที่1-10 และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 96 คน
t20090731161905_19326.jpg
t20090731161904_19327.jpg
t20090731161902_19329.jpg
t20090731161901_19330.jpg
t20090731161900_19332.jpg
t20090731161859_19333.jpg
t20090731161856_19335.jpg
t20090731161856_19336.jpg
t20090731161853_19338.jpg
t20090731161852_19339.jpg
t20090731161850_19341.jpg
t20090731161849_19342.jpg
t20090731161848_19344.jpg
t20090731161847_19345.jpg
t20090731161843_19347.jpg
t20090731161844_19348.jpg
t20090731161840_19350.jpg
t20090731161840_19351.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888