หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

นครนายก แนะบัญชี สร้างสุขในครัวเรือน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 นำโดย นางสาวธนาวรรษ์ จุลกัณห์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก จัดแสดงนิรรศการบัญชีครัวเรือน ในโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" พร้อมกับ บริการสอนแนะวิธีการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ซึ่งได้รับ ความสนใจจากเกษตรกร เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยมี นายปรีชา กมลบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน ณ วัดอารีราษฎร์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
t20090731153545_19295.jpg
t20090731153545_19296.jpg
t20090731153543_19298.jpg
t20090731153543_19299.jpg
t20090731153542_19301.jpg
t20090731153542_19302.jpg
t20090731153536_19304.jpg
t20090731153541_19305.jpg
t20090731153534_19307.jpg
t20090731153533_19308.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888