หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ศรีสะเกษ เดินหน้าให้ความรู้เรื่องระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านฯ...
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษจัดอบรม ให้ความรู้เรื่องระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง และบัญชีต้นทุนจากการประกอบอาชีพ ให้กับ บุคลากรในโครงการประเมินศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและการมีงานทำของผู้ว่างงาน ในหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล รวมทั้งจัดระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองเพื่อมุ่งเน้นการบริหารจัดการ การพึ่งพาตนเอง ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมี นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรร่วมกับ นางผกากรอง สุภราช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ได้เดินหน้าให้ความรู้ในเรื่องระบบการควบคุมภายในกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองมาเป็นระยะ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
t20090730172317_19233.jpg
t20090730172316_19234.jpg
t20090730172313_19236.jpg
t20090730172313_19237.jpg
t20090730172310_19239.jpg
t20090730172309_19240.jpg
t20090730172307_19242.jpg
t20090730172307_19243.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888