หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.2 จัดอบรมโปรแกรมระบบเงินรับฝากสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 นางสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร โปรแกรมระบบ เงินรับฝากสำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition) ให้กับข้าราชการในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ บุคลากรของสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและ สหกรณ์ได้รับความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมระบบเงิน รับฝากสำหรับสหกรณ์ ภาคเกษตร Version 2 (Web Edition) ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีระบบข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ภาคเกษตรสามารถ ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมระบบเงินรับฝากได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2และพนักงานสหกรณ์ เข้าร่วม พัฒนาความรู้ รวมทั้งสิ้น 25 คน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
t20090730165304_19202.jpg
t20090730165303_19203.jpg
t20090730165301_19205.jpg
t20090730165300_19206.jpg
t20090730165257_19208.jpg
t20090730165256_19209.jpg
t20090730165248_19211.jpg
t20090730165246_19212.jpg
t20090730165243_19214.jpg
t20090730165243_19215.jpg
t20090730165240_19217.jpg
t20090730165239_19218.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888