หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) หวังสร้างเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี โดยมี นางสาวพรรณี สุวรรณปาล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดภูเก็ต จะได้ รับทราบและเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญา ทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย การสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสา เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง วินัยทางการเงินแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ในการทำงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชีด้วยกัน โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดภูเก็ตเข้าสัมมนารวม 99 คน ระยะเวลาสัมมนา 1 วัน
t20090729165133_18985.jpg
t20090729165132_18986.jpg
t20090729165130_18988.jpg
t20090729165129_18989.jpg
t20090729165127_18991.jpg
t20090729165127_18992.jpg
t20090729165125_18994.jpg
t20090729165124_18995.jpg
t20090729165121_18997.jpg
t20090729165120_18998.jpg
t20090729165118_19000.jpg
t20090729165117_19001.jpg
t20090729165116_19003.jpg
t20090729165115_19004.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888