หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พังงา เผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีในงานคลินิกเกษตรฯ
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ส่งเสริมความรู้บัญชีครัวเรือนในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 3/2552 โดยสอนแนะ และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเกษตรกร เยาวชนนักเรียน และประชาชน โดยมี นายประจวบ อินเจริญศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมวิธีการ สาธิตและวิธีคิดต้นทุนอาชีพเสริมการเพาะถั่วงอก การปลูกต้นไม้โตเร็ว เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ของเกษตรกร ภายในงานมีหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดคลินิกให้บริการและคำปรึกษา แนะนำด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนด้วย ณ วัดโฆษิตาราม หมู่ 2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
t20090728161859_18799.jpg
t20090728161859_18800.jpg
t20090728161857_18802.jpg
t20090728161856_18803.jpg
t20090728161854_18805.jpg
t20090728161854_18806.jpg
t20090728161852_18808.jpg
t20090728161851_18809.jpg
t20090728161850_18811.jpg
t20090728161849_18812.jpg
t20090728161847_18814.jpg
t20090728161847_18815.jpg
t20090728161845_18817.jpg
t20090728161844_18818.jpg
t20090728161842_18820.jpg
t20090728161840_18821.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888