หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อ่างทอง กระตุ้นเยาวชนทำบัญชี ใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง นำทีมจัดอบรมโครงการ รณรงค์การจัดทำ บัญชีแก่เยาวชนนักเรียนในโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เน้นติดตาม และกระตุ้นเตือนเยาวชนนักเรียนให้ทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติร่วมงานและเป็นวิทยากร พร้อมด้วย นางพรวิภา สุ่มทา หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ณ หอประชุมโรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 นางพรวิภา สุ่มทา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง กล่าวว่า การอบรมดังกล่าว มุ่งหวังที่จะติดตามและกระตุ้นการทำบัญชีในกลุ่มเยาวชนนักเรียน ให้มีการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำบัญชีให้กับครอบครัวหรือสอน บุคคลในครอบครัว ทำให้เกิดวินัยในการใช้จ่ายเงินทั้งต่อตนเองและครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนี้ได้จัดให้มีกลุ่มนักแสดงเยาวชนต้นแบบ มาบอกเล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชี เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจ แก่เยาวชนนักเรียนด้วย อาทิ นายปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป (แอมป์) นายอะตอม สัมพันธภาพ (อะตอม) นายพัชพงศ์ โสมกุล (ไอซ์) เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ได้สานต่อโครงการรณรงค์การจัดทำ บัญชีแก่เยาวชนนักเรียน เป็นปีที่สองแล้ว โดยการอบรมในครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 4 ของปีปัจจุบัน ที่ผ่านมาจัดไปแล้ว 3 รุ่น ในโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนสามโก้ วิทยาคม และโรงเรียนสตรีอ่างทอง และมีกำหนดจัดให้ครบ 10 รุ่น ภายในเดือนกรกฎาคม 2552 อีก 6โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนราชสถิตวิทยา โรงเรียนตันติวิทยาภูมิ โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ตามลำดับ
t20090723160224_18519.jpg
t20090723160221_18520.jpg
t20090723160214_18522.jpg
t20090723160213_18523.jpg
t20090723160213_18525.jpg
t20090723160210_18526.jpg
t20090723160209_18528.jpg
t20090723160208_18529.jpg
t20090723160206_18531.jpg
t20090723160206_18532.jpg
t20090723160204_18534.jpg
t20090723160203_18535.jpg
t20090723160202_18537.jpg
t20090723160201_18538.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888