หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักบริหารกลาง จัดกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพเชิงรุกให้กับบุคลากรในสังกัด โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์บริการ สาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต เจาะเลือด ตรวจภาวะน้ำตาลในเลือด ตรวจสมรรถภาพทางร่างกาย ประเมินภาวะและ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมทั้งให้บริการตรวจวัดสายตา ซึ่งบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและขอรับบริการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
t20090717164947_18178.jpg
t20090717164947_18179.jpg
t20090717164944_18181.jpg
t20090717164943_18182.jpg
t20090717164940_18184.jpg
t20090717164939_18185.jpg
t20090717164939_18187.jpg
t20090717164935_18188.jpg
t20090717164932_18190.jpg
t20090717164931_18191.jpg
t20090717164929_18193.jpg
t20090717164928_18194.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888