หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ จัดอบรม โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การจัดอบรม หลักสูตร “การใช้โปรแกรมตรวจสอบบัญชี” รุ่นที่ 1 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบบัญชี :Audit Command Language (ACL) และโปรแกรมมาตรฐาน สำหรับการตรวจสอบระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ (CATs) นอกจากนี้ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน หรือ ผู้ช่วยผู้สอบ บัญชีภาคเอกชน จำนวน 30 คน
t20090714161652_17961.jpg
t20090714161651_17962.jpg
t20090714161649_17964.jpg
t20090714161648_17965.jpg
t20090714161645_17967.jpg
t20090714161644_17968.jpg
t20090714161643_17970.jpg
t20090714161642_17971.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888