หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ ฝึกอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่าย
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 กลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการสวัสดิการฝึกอาชีพเสริมรายได้ลดรายจ่าย สำหรับบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง (การเพ้นท์แก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้างของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ทักษะในวิชาชีพเสริม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และรณรงค์ให้ข้าราชการและลูกจ้างของ กรมตรวจบัญชี ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มการออมและควบคุม ไม่ให้ใช้จ่ายเกินรายได้ ณ ห้องประชุม 202 อาคาร 2 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
t20090713171736_17899.jpg
t20090713171735_17900.jpg
t20090713171731_17902.jpg
t20090713171730_17903.jpg
t20090713171728_17905.jpg
t20090713171727_17906.jpg
t20090713171725_17908.jpg
t20090713171724_17909.jpg
t20090713171721_17911.jpg
t20090713171720_17912.jpg
t20090713171717_17914.jpg
t20090713171717_17915.jpg
t20090713171715_17917.jpg
t20090713171714_17918.jpg
t20090713171709_17920.jpg
t20090713171709_17921.jpg
t20090713171707_17923.jpg
t20090713171706_17924.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888