หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. เพชรบุรี สัมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย น.ส.อัจฉรา เอื้ออนุกูลพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และนำกลับไปพัฒนาเครือข่ายของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยมี คุณอุดม นิลผึ้ง คุณกุลณัฐ พานข้าวตอก คุณวิโรจน์ ปิ่นเศรียร ครูบัญชีอาสา จ.เพชรบุรี ร่วมเสวนา ตอบปัญหาของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 171 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
t20090713134555_17744.jpg
t20090713134555_17745.jpg
t20090713134552_17747.jpg
t20090713134553_17748.jpg
t20090713134550_17750.jpg
t20090713134549_17751.jpg
t20090713134726_17753.jpg
t20090713134547_17754.jpg
t20090713134745_17756.jpg
t20090713134832_17757.jpg
t20090713134956_17759.jpg
t20090713134957_17760.jpg
t20090713134954_17762.jpg
t20090713134953_17763.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888