หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 87 ประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ร่วมเปิดงาน "วันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 87 ประจำปี 2552"จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย โดยมี นายสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านสหกรณ์ ด้านพืชพลังงานทดแทนให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย สินค้าสหกรณ์ไทย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการ นานาชาติ หัวข้อ "Enhance Role of Cooperatives in the Recovery from Economic Crisis" การสัมมนาและการสาธิตกระบวนการผลิต น้ำมันจากพืชพลังงานทดแทน รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2552 ในปีนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน วันสหกรณ์สากล ประจำปี 2552 พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือ เฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss) และโครงการพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ในงาน ดังกล่าวด้วย
t20090709144711_17620.jpg
t20090709144711_17621.jpg
t20090709144709_17623.jpg
t20090709144709_17624.jpg
t20090709144708_17626.jpg
t20090709144707_17627.jpg
t20090709144706_17629.jpg
t20090709144705_17630.jpg
t20090709144704_17632.jpg
t20090709144703_17633.jpg
t20090709144702_17635.jpg
t20090709144702_17636.jpg
t20090709144700_17638.jpg
t20090709144700_17639.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888