หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 ร่วมกับ สตท.9 จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการฯ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา และในวันเดียวกันนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดได้เดินทางศึกษาดูงานการดำเนินงานของสหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จำกัด จังหวัดพังลุง ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบในการ เชื่อมโยงกลไกทางบัญชีเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนตามโครงการพลิกฟื้นธุรกิจ สถาบันเกษตรกรผ่านกลไกการบัญชี ปี 2552-2553 ด้วย
t20090709143528_17589.jpg
t20090709143527_17590.jpg
t20090709143525_17592.jpg
t20090709143525_17593.jpg
t20090709143523_17595.jpg
t20090709143523_17596.jpg
t20090709143521_17598.jpg
t20090709143520_17599.jpg
t20090709143519_17601.jpg
t20090709143519_17602.jpg
t20090709143517_17604.jpg
t20090709143517_17605.jpg
t20090709143516_17607.jpg
t20090709143515_17608.jpg
t20090709143446_17610.jpg
t20090709143512_17611.jpg
t20090709143510_17613.jpg
t20090709143510_17614.jpg
t20090709143508_17616.jpg
t20090709143508_17617.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888