หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จำนวน 3 ท่าน ขอนำประวัติมาแนะนำให้รู้จัก ดังนี้ 1. นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการฯ เกิดเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2494 วุฒิการศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน ดังนี้ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอ่างทอง พรรคชาติไทย - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี - ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ อายุ 47 ปี กำนัน ตำบลนครปฐม เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่ปี 2538 สังกัดพรรคชาติไทย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (MBA) จากสหรัฐอเมริกา ประวัติการทำงาน มีดังนี้ - เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ อายุ 51 ปี เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการทำงาน มีดังนี้ - สมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานี - หัวหน้าควบคุมการผลิตอ้อย น้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม - ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง - เลขาธิการชาวไร่อ้อยภาคอีสาน - รองเลขาธิการสหพันธ์สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 116 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
news_bullet 12 มีนาคม 2551 วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet ประชุมซักซ้อมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีอิสลาม
news_bullet บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสหกรณ์ปร่งใส ก้าวไกลด้วย ไอที
news_bullet สอนบัญชีแก่เกษตรกรในชุมชนดินหนองแดนเหนือ จังหวัดอุดรธานี
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 603 คน

จำนวนคนโหวต 15 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow half_star_yellow

  ให้ 1 คะแนน
 
40%
  ให้ 2 คะแนน
 
13%
  ให้ 3 คะแนน
 
7%
  ให้ 4 คะแนน
 
13%
  ให้ 5 คะแนน
 
27%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888