หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุงให้การต้อนรับคณะอบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดยนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด ให้การต้อนรับคณะอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ในการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กองทุน สวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานระหว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการด้วยกันโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ เป็นสำคัญ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จำนวน 50 สหกรณ์ รวม 81 คน
t20090522161136_14273.jpg
t20090522161135_14274.jpg
t20090522161907_14276.jpg
t20090522161906_14277.jpg
t20090522161904_14279.jpg
t20090522161903_14280.jpg
t20090522161901_14282.jpg
t20090522161900_14283.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888