หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการt20080327155729_339.jpg
“...จะปลูกพืช ต้องเตรียมดิน จะกิน ต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการ ต้องพัฒนาคน จะพัฒนาใคร ต้องพัฒนาตนเอง...” นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เกริ่นกลอน พร้อมทักทาย ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “GL2 Opening Day” จัดโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ทแอนท์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา “...ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสุธี มากบุญ ตั้งใจ แต่แรกที่จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ครั้งนี้ แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ เร่งด่วน จึงมอบให้ผมมาแทน ผมรู้จักกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มากว่า 30 ปี นับตั้งแต่ปี 2517 เริ่มรับ ราชการก็สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ต่อมาเป็นกรรมการสหกรณ์ รวมทั้งเป็น ผู้จัดการสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล ผมมีความรู้สึกผูกพัน และประทับใจในเรื่องการพัฒนาคน พัฒนางานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็น อย่างยิ่ง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แสดงให้เห็นว่า ได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ ก็ได้นำ IT มาพัฒนาสหกรณ์ โดยพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีแยก ประเภทสำหรับสหกรณ์การเกษตร (Version 2 Web Edition หรือ GL2) เพื่อให้ สหกรณ์ในกลุ่มจังหวัดมหานครชัยบุรินทร์ใช้งาน ช่วยให้มีระบบการทำงานอย่างถูกต้อง และง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็สามารถดูแลกำกับและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือตัวสหกรณ์เอง ที่ได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผมขอชื่นชมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์สุขของสมาชิก สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสหกรณ์อย่างแท้จริง นำสิ่งดี ๆ มาพัฒนาสหกรณ์ และขอขอบคุณที่เลือกสหกรณ์ กลุ่มจังหวัดมหานครชัยบุรินทร์ (มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) เป็นกลุ่มจังหวัดนำร่องการใช้โปรแกรมนี้ พร้อมกับเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่เปิดตัวโปรแกรมในครั้งนี้...”

ข่าว/บทความยอดนิยม

ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
news_bullet อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการกำกับ ติดตามและประเมินผล
news_bullet ประจวบคีรีขันธ์...บัญชีครัวเรือนเคลื่อนที่
news_bullet โครงการ สอนควายไถนา โรงเรียน ค.ควายพัฒนา
news_bullet แนะเกษตรกรทำบัญชี เพิ่มเงินออมในครัวเรือน ป้องกันความเสี่ยงในอาชีพ ต้านวิกฤติ
news_bullet สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ
news_bullet แจ้งเกิดเครื่องมือชิ้นใหม่เตือนภัยทางการเงิน "CFSAWS:ss"
news_bullet เสวนา เครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยา
news_bullet งานวันสหกรณ์แห่งชาติปี 2551 จังหวัดนครศรีธรรมราช
news_bullet ขึ้นอยู่ที่...การเรียนรู้
news_bullet สตส.ร้อยเอ็ด สอนเกษตรกรจัดทำบัญชีในงานไถกลบตอซัง
news_bullet อธิบดีกรมตรวจฯ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการในจังหวัดสตูล
news_bullet กำแพงเพชร เสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับเยาวชนบ้านหนองแม่แตง
news_bullet สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมบูรณาการในงานคลินิกเคลื่อนที่
news_bullet สุราษฎร์ธานี นำ "บัญชี" สู่เยาวชนในโรงเรียน

จำนวนคนอ่าน 1244 คน

จำนวนคนโหวต 1 คน

โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ  star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow star_yellow

  ให้ 1 คะแนน 0%
  ให้ 2 คะแนน 0%
  ให้ 3 คะแนน 0%
  ให้ 4 คะแนน 0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888