หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กรมตรวจฯ เสริมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ภาคเอกชน
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา 4 ภาค เรื่อง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา และรุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ CFSAWS:ss และสามารถนำไปใช้ในการบริหารงาน การบริหารจัดการ ทางการเงินตลอดจนความเสี่ยงของสหกรณ์ได้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 และ 9 (รุ่นที่ 3) จำนวน 81 คน และในพื้นที่สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และ 2 (รุ่นที่ 4) จำนวน 115 คน
t20090521112558_14035.jpg
t20090521112557_14036.jpg
t20090521112554_14038.jpg
t20090521112554_14039.jpg
t20090521112551_14041.jpg
t20090521112551_14042.jpg
t20090521112549_14044.jpg
t20090521112549_14045.jpg
t20090521112547_14047.jpg
t20090521112546_14048.jpg
t20090521112544_14050.jpg
t20090521112543_14051.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888