หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ตาก จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน"
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดย นางสาวสดศรี พันธุ์วิไล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การจัดทำบัญชี โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” โดยมี นายกิตติศักดิ์ โตมรศักดิ์ นายอำเภอแม่สอด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรม ณ ห้องประชุม ลีลาวดี วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2552 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ กลุ่มกิจกรรมผลิตทางการเกษตร และกลุ่มกิจกรรมอาหารกลางวัน สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน รวมทั้งแนะนำให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชี กิจกรรมต่าง ๆ ได้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการภาคเอกชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตาก ทั้งสิ้นจำนวน 135 คน
t20090519120919_13941.jpg
t20090519120918_13942.jpg
t20090519120923_13944.jpg
t20090519120924_13945.jpg
t20090519120927_13947.jpg
t20090519120929_13948.jpg
t20090519120933_13950.jpg
t20090519120935_13951.jpg
t20090519120938_13953.jpg
t20090519120940_13954.jpg
t20090519120943_13956.jpg
t20090519120945_13957.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888